Drag

ASKERİ EĞİTİM VE TATBİKAT KAPSAMINDAKİ DANIŞMANLIKLAR

Konsept ve Doktrin Danışmanlığı

Muharebe Sahası içerisinden gelen, stratejik, operatif ve taktik alanda çoklu bakış açısına sahip, esnek ve etkin yapı kurma, düzen oluşturma ve geliştirme yeteneği olan personel ile özellikle yeni tedarik edilen silah ve sistemlerin konsept ve doktrin danışmanlığını “sahadan sayfalara” olacak şekilde sağlamaktır.

Sınır Güvenliği ve Göç Danışmanlığı

Geçmişi bilerek geleceği yaşayan, çoklu bölgesel tecrübe sahibi personeli ile değişen coğrafya ve benzer insan prensibi çerçevesinde Sınır Güvenliği ve Göç Danışmanlığı ile sistematik/maliyet-etkin çözümler sunulmaktadır.

U/UA Tüm Tatbikatların; Planlama, İcra ve FSİ Aşamalarında Danışmanlık

Ulusal ve uluslararası tatbikatların; planlama safhasından itibaren tüm aşamalarında tecrübeli, profesyonel, uzman kadro ile verilen danışmanlık hizmetidir.

NATO Standartlarında Eğitim ve Tatbikat Danışmanlığı

Geleceğe yatırım yapmak isteyen ve talep eden ülke veya ittifaklara, doğru ihtiyaç analizi yaparak, etkin kaynak kullanımı ile kapasite inşası imkânı sağlanmakta ve entegre çözümler sunulmaktadır.

Simülasyon Destekli Eş Zamanlı Tam Birlik Eğitim Modeli Oluşturulması Danışmanlığı

Talep edilen birlik düzeyinde, ferdi eğitimden birlik eğitimine uzanan geniş bir yelpazede, gerçek eğitimin mahsurlarını yaşamadan eğitim hasılasını elde etmeye imkân veren buna karşılık gerçek eğitim etkisine ulaşan, teknoloji kullanımı ve maliyet etkinliğini önceleyen, nihayetinde sürekli hazır birlikler yetiştirmeyi amaçlayan eğitim modeli oluşturulması danışmanlığıdır.

Özel Eğitim Alanları Kurulması Danışmanlığı

Sahanın en iyi laboratuvar olduğu anlayışıyla tecrübeli kadro tarafından alınan derslerin kullanılmasıyla, var olan belirlenmiş tehditleri esas alan hazırlık sürecinin devamında doğru analiz ve çözümleri içeren kapasite inşasını gerçekleştiren eğitim alanlarının kurulmasına yönelik olarak verilen danışmanlık hizmetidir.