Drag

KALİTE YÖNETİMİ KAPSAMINDAKİ DANIŞMANLIKLAR

Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Kalite Yönetim Sistemi prensipleri ışığında stratejik amaçlarına ulaşmak için; müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün veya hizmetin kalite gerekliliklerini, süreçleri, girdi ve çıktılarını, yetki ve sorumlulukları, süreç ilişkilerini, risk ve fırsatları, değişim gerekliliğini, ölçme ve değerlendirme kriterlerini, eğitim ihtiyaçlarını ortaya koyarak değişim ve dönüşümün sağlanmasıdır. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı

Geçmiş deneyimlerden edinilen çıkarım ve risk değerlendirmelerine dayalı performans ile iş sağlığı ve güvenliği alanında, etkin bir yönetim sistemi kurulması ve sürekli performans iyileştirme ve güvenli çalışma kültürünün oluşturulmasına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleridir. 

Sertifikasyon ve Belgelendirme Danışmanlığı

Faaliyet gösterilen alanda etkin ve güvenilir Kalite Yönetim Sistemi kurulması ve iyileştirilmesine yönelik verilen eğitim ve danışmanlık hizmetidir. Bu faaliyetler akredite olunan iş alanlarında ulusal ve uluslararası geçerliliği olacak şekilde belgelendirme danışmanlığını da içerir.

Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşlara Norm Kadro ve İş Analizi Danışmanlığı

Kurum ve kuruluşların ideal organizasyon yapısına optimum sayıda ve nitelikte personel istihdamı ile ulaşmalarını sağlamak maksadıyla gerçekçi ve uygulanabilir norm kadro danışmanlığı faaliyetidir.