Drag

LOJİSTİK HİZMETLER KAPSAMINDAKİ DANIŞMANLIKLAR

Doğal Afet Süreçleri Danışmanlığı

Talepte bulunan çözüm ortaklarına, afet esnasında ve sonrasında alacağı görevler başta olmak üzere durumsal farkındalığı artırarak, süratle karar vermesini sağlayacak şekilde, planlama ve koordinasyon, fiziksel ve zihinsel hazırlık, eğitim ve tatbikat planlaması ile icrası, kriz merkezi tesisi ve kriz yönetimine yönelik planlama ve eğitimleri içeren danışmanlık hizmetidir.

Ömür Devri Danışmanlığı

Kullanılan sistem ve cihazların sürekli faal olarak hazır bulunuşluğunu desteklemek üzere geliştirilen düzeltici ve önleyici bakım onarım faaliyetleri ile demodelik, yarı ömür modernizasyonu yönetim süreçleri ile savunma platform ve sistemlerinin öngörülen ömür süresi boyunca kabiliyet muhafazasının sağlanması ve arttırılmasına yönelik rasyonel çözümler üretilmektedir.

Kışla, Üs Bölgeleri ve Tesis Güvenliği Danışmanlığı

Ulaşımı kolaylaşan teknoloji yoğun silah ve sistemler sayesinde asimetrik tehditlerde meydana gelen artış ve buna karşın azalan personel kaynağını esas alarak tesislerin tehditlere hızlı reaksiyon gösterecek şekilde teknolojik sistemlerin desteğiyle güvenliğinin sağlanması konusunda verilen danışmanlık hizmetidir.