Drag

Proje Yönetimi

Muharebenin Tüm Fonksiyon Alanlarına Ait Simülasyon/Simülatör Geliştirme

Maliyet etkin ve teknolojiye entegre eğitim yöntemleri kullanılarak; amaç ve hedeflere uyumlu eğitimlerle eğitim süreci daha verimli hale getirilmekte, kullanılan gerçekçi simülasyon sistemleri ile orduların karşılaştığı sorunlara geliştirilebilir ve modüler yapıya sahip çözümler sunulmaktadır.

Ürün ve Sistemlere Yönelik Konsept/Doktrin, Ürün Geliştirme, Proje Yönetimi

Muharebe sahasında ihtiyaç duyulan yeni bir silah/sistemin geliştirilmesi ve/veya mevcut olanların modernizasyonu kapsamında verilen hizmettir.

Yapay Zekâ Destekli ve Entegre Karar Destek Sistemleri Tasarımı

Kullanılacak olan yapay zekâ teknolojileriyle verileri doğru bir şekilde analiz etme, sentezleme, veri yönetimi, analiz ve yorumlama işlemlerinin yapılması noktasında ihtiyaçları karşılamak için liderlik rolü üstlenerek en uygun çözümleri sunma hizmetidir.

Elektronik Sistemler Tasarım, Konsept ve Doktrin, Proje Yönetimi, Sistem Mühendisliği Yönetimi

Sahip olunan bilgi ve tecrübe sayesinde tasarım süreçlerinde yer alarak yenilikçi ürün grupları oluşturma, maliyet etkin stok yönetimi politikası uygulama, bünyesindeki nitelikli personel vasıtasıyla yerlileştirme ve millileştirme çalışmalarına katkıda bulunma faaliyetlerini içerir.

METAVERSE, Bilişim ve Dijital Teknoloji Dönüşüm

Teknolojiye yatkın personeli ile farklı sektörlerdeki müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak ve konuyu farklı bakış açılarından ele almak için çoklu bakış açısına sahip, aynı zamanda, farklı sektörlerdeki şirketlerin iş birliği yapmasına olanak tanıyan sektörler arası sinerjiyi yaratma konusunda müşterilerin ihtiyaçlarına uygun olarak özelleştirilebilen uygulanabilir çözümler sunulmaktadır.