Drag

Destek Hizmetleri

Modüler Teşkilat Yapısına Sahip Lojistik Sistem Kurma

İhtiyacın istenen yer, zaman ve uygun nitelikte karşılanması hedefiyle hazırlanan yapay zekâ ve otomasyona dayalı sistemleri, aynı zamanda yazılım olarak birbirini destekleyen ve sürdürebilir yapılar şeklinde tasarlayarak, etkin bir lojistik sistem kurma hizmetidir.

Tedarik, Stok Yönetimi ve Lojistik Planlama

Askeri harekâtın başarısını hedef alan ve stratejik açıdan sürdürebilir bir anlayışla tedarik, stok yönetimi ve lojistik planlama hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca harekatın gelişmesine paralel olarak sürdürebilir tedarik planlaması yapmak üzere hazırlanmış gerektiğinde alternatif tedarik kaynaklarını da planlamalara dahil eden anlayış ile tedarik planları oluşturulmaktadır.

Mayın/EYP Temizliği Eğitimi

Gelişen teknoloji ve değişen tehdit ortamları sürekli olarak takip edilerek kurumsal amaçlar doğrultusunda verilen eğitim hizmetleri ile kapasite inşasına yönelik çözümler sunulmaktadır.

Atık Yönetim ile Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Stratejileri

Yönetimi yapılacak atıklar için maliyet etkin ve enerji verimli çözümler ile çevresel şartları önceleyen yönetim planları önerilmektedir. Odaklanmış dinamik ve deneyimli çalışanlar ile sürdürülebilir, enerji üretiminde etkili, entegre çözümler ile fark yaratılmaktadır.