Drag

BATU-ALP/1 Bilgisayar ve Ağ Destekli Muharebe Simülasyon Sistemi

img not found

BATU-ALP/1 Bilgisayar ve Ağ Destekli Muharebe Simülasyon Sistemi

Oyun yazılımı kullanan, simülasyon temelli ferdi eğitimden birlik eğitimine kadar uzanan; eşzamanlı, sanal gerçeklik temelli, uygun maliyetli eğitim sunmayı amaçlayan bir sistemidir. Aynı zamanda küçük birlik komutanlarının sevk idare ile liderlik kabiliyetlerini geliştiren, durum muhakemeleri yaparak doğru karara ulaşmasını sağlamayı amaçlayan mürettebat yetiştirme sistemidir. Kullanıcılara taktik alanda ferdi veya mürettebat halinde yapılabilecek hataların düzeltilmesi hususunda yol gösterir.  Birliğin harbe hazırlık seviyesini ölçme değerlendirme ve geliştirme süreçlerinde geri besleme sağlar.