Drag

Yeni Hedef Yeri Tespit Sistemi Geliştirilmesi Projesi

img not found

Yeni Hedef Yeri Tespit Sistemi Geliştirilmesi Projesi

Atış kontrol sistemlerine entegre olabilen ve ilgili birimler ile veri alışverişi sağlayabilen, görüntü işleme ve yapay zekâ desteği ile hareketli hedeflerin belli bir zaman sonrasında konum tahmini ve hedefin etkili bir şekilde ateş altına alınabilmesi maksadıyla İG’lere hedefe atılması gereken mühimmat çeşidi, miktarı, kullanılması gereken tapa hakkında karar desteği sunabilen, tek kişi tarafından taşınabilen, her türlü harekatta kullanılabilecek Hedef Yeri Tespit Sistemi geliştirmektir.  Ana sistem dronlara monte edilebilecek şekilde esnek yapıda tasarlanmıştır.